Noviser

Här presenteras våra noviser som är en helt ny grad i vårt ordenssällskap

Mikael Larzon

 

Roll: Säkerhet, organisation

E-post: hjulben@patronus-sos.se

Otto Svensson

Roll: Säkerhet, organisation

E-post: otto@patronus-sos.se

Niclas Lyngstam

Roll: Säkerhet, organisation, samband

E-post:niclas@patronus-sos.se