Lite uppdateringar gjorda.

Nu är sidorna med bröder, väpnare och vår historia lite uppdaterade, vi har ju sedan i somras en ny broder, Erik.

Vi har även en ny väpnare vid namn Tony.