Vi har nu lagt till en ny grad i vårt ordenssällskap

Vi har nu lagt till en grad i vårt ordenssällskap, novis, detta är den första graden och där man börjar inom ordenssällskapet